פריסה כללית כיתה ה הערות לנושאי הלשון : . 1 בכל פרק נושא מטופלים נושאי לשון רבים ושונים בהתאם לסוגה . . 2 נושאי הלשון – חיפוש במילון , מילות קישור , ביטויים , ניבים ומטבעות לשון – מודגשים בכל פרקי הנושא . כיתה ו הערות לנושאי הלשון : . 1 בכל פרק נושא מטופלים נושאי לשון רבים ושונים בהתאם לסוגה . . 2 נושאי הלשון – חיפוש במילון , מילות קישור , ביטויים , ניבים ומטבעות לשון – מודגשים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית