טיפוח אוריינות דיגיטלית אוריינות דיגיטלית מאחדת מיומנויות הנדרשות מן הלומדים במאה ה , 21- שהמשותף להן הוא היותן מיושמות תוך שימוש במחשב וברשת האינטרנט לצורכי למידה אישית ושיתופית . האוריינות הדיגיטלית רלוונטית לכל תחומי הדעת , לרבות החינוך הלשוני . כידוע , בתהליך הבנת הנקרא של הטקסט המודפס נדרשים הלומדים לידע קוגניטיבי ולשוני ( פענוח , אוצר מילים , תחביר , ידע השיח , ידע מטה-לשוני וכו . (' בניגוד לקריאה הליניארית ( בדרך כלל ) בספר המודפס , הקריאה בסביבה הדיגיטלית מבוזרת , הקוראים עוברים ממקום למקום באמצעות קישורים , לפי העדפותיהם ולפי מטרותיהם . האוריינות הדיגיטלית מצרפת לתהליך הבניית הידע את המיומנויות הבאות : שימוש מושכל במקורות מידע חזותיים וקוליים , יכולת להפיק מידע ממקורות חזותיים וקוליים , זיהוי שאלות חשובות , קריאה מרפרפת או סורקת לצורך איתור מידע , מיון מידע רלוונטי , ניתוח מידע , תיקוף מידע ( הערכת איכות המקור , ( מיזוג מידע , תקשורת / הפצת מידע ועבודה בצוות . התפיסה , האומרת שספר הלימוד המודפס אינו מקור המידע היחיד שעומד לרשותם של מורים ותלמידים , היא פועל יוצא מלמידה המאמצת ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית