הבעה בעל-פה תוכנית הלימודים התשס " ג שמה דגש על טיפוח כישורי ההאזנה והדיבור בבית הספר . מודגשים בה הן הדיון שמתרחש בתהליך הלמידה המשותף , והן הדיבור האישי של הלומדים המבוסס על הכנה מוקדמת ( עמ ' . ( 79- 78 ספרי עברית ה-ו מזמנים סיטואציות למידה מגוונות לטיפוח כשירויות שפה אלה . שיחה / דיון פרקים רבים בספר מציעים פעילויות של שיחה / דיון בהרכבים שונים : מליאה , קבוצות וזוגות . לרוב פעילויות אלה כוללות שאלות מנחות ופתוחות , והן מטרימות את הפעילות האינדיבידואלית של הלומדים . לעתים הפעילות קודמת לקריאת טקסט או נושא לשוני , ובכך היא מקרבת את הלומדים אל הנושא . לעתים פעילות השיחה / דיון באה תוך כדי הלמידה , ולעתים היא מוצעת בעקבות קריאה של טקסט , ומאפשרת דרכים לעיבודו מבחינה רגשית וקוגניטיבית . דוגמות : בירור מושגי וסמנטי – בפרק " ירוק " ( כיתה ה , ( פעילויות הדיון הכיתתי הן בירור מוקדם של מילות עוגן בטקסטים , ובהמשך חוקרים ניבים בזוגות . בפרק " ימי החנוכה " ( כיתה ו , ( עוסק הדיון בבירור מושג מרכזי . שיתוף בחוויית הקריאה – בפרק " קרוב ללב " ( כיתה ה , ( ובפרק " משאלות " ( כיתה ו . (  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית