אוצר מילים כידוע , אוצר מילים רחב הוא תשתית חיונית ליכולות השפתיות השונות , והוא הכרחי להבנה ולהבעה . אוצר מילים נרכש בדרך אקראית – של האזנה ושל קריאה , ויכול להירכש גם בדרך מכוונת של הסבר או ניתוח של מילה . על חשיבותו של אוצר המילים בהתפתחות הלשונית , ועל הקשר בין הרחבת אוצר המילים לבין הקריאה : " בעשור האחרון הוסבה תשומת ליבם של חוקרי שפת הילדים לתקופה זו המשתרעת למן גיל חמש ועד לשנות הבגרות ובה חלים שינויים משמעותיים בלשונם של הילדים והמתבגרים בתחומים רבים : ( Nippold , 1998 ) במילון , במורפולוגיה , בתחביר ובשיח . המילון המאוחר נרכש רובו ככולו מן הלשון הכתובה , והוא מתאפיין בגיוון רב , במשקלות שונים בהתפלגות הקטגוריות המילוניות ( למשל , ריבוי של תארים , או יותר שמות עצם מופשטים , ( בפריטי מילון " מתקדמים " הלקוחים מתחומי דעת שונים ( למשל המילים חברה , מדינה , מגזר הלקוחות מתחום הסוציולוגיה ) ובערכים מילוניים רב-הברתיים , רבצורניים , ולעתים גם רב-לקסמיים ( השוו למשל את אם לא עם אלא אם כן ) . 1993 ( Anglin , ) השינויים האלה לכשעצמם עושים את המילון האורייני הבוגר לשונה מאוד מן המילון ה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית