מילה טובה לכיתה ו ניהול תחום שפות : נעמי גורבט-ברודשטיין ניהול הפיתוח : שרה ליפקין פיתוח וכתיבה : שרה ליפקין השתתפו בכתיבה : עפרה בן-עמי , אודי גביזון , ורד גביש ייעוץ מדעי : פרופ ' שושנה בלום-קולקה עריכה לשונית : חוה בוהק קלדנות : אורה חברוני עריכת מגדר : שרה אופק ( תש " ע , . 2010 כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית , קריית משה רואו , רח ' קלאוזנר , 16 רמת אביב , תל אביב . 61394  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית