פרק הבעה : סיכום פרק זה הוא הרחבה של פרק הנושא " שירת החיות . " בפרק הנושא קוראים 2 טקסטים של מידע , ושמים לב למבנה הטקסט בעזרת כותרות המשנה . פרק זה מקנה לתלמידים אסטרטגיות לכתיבת סיכום וקריטריונים לבקרתו . האסטרטגיה המוצעת כאן , היא איתור משפט מפתח בכל פסקה , או ניסוח של משפט מסכם לכל פסקה , ולבסוף עיבוד של כל המשפטים וקישור ביניהם . בשל החשיבות של מיומנות כתיבת סיכום , ובשל הקושי של תלמידים חוזרים על מיומנות זאת בספר לכיתה ו . פעילויות לפי רכיבי החינוך הלשוני קריאה והבנה – פעילות , 1 פעילות , 2 פעילות , 7 פעילות 8 הבעה בכתב – פעילות , 3 פעילות , 4 פעילות , 5 פעילות 6 הבעה בעל-פה והאזנה – פעילות 8 ידע לשון – פעילות , 5 פעילות 6 נושאי לשון בפרק מילות קישור , כינויים ( פעילות , ( 5 משלב , כתיב , פיסוק , תחביר ( פעילות ( 6 חשיבות הסיכום – אחד מתוצרי הכתיבה הנפוצים בבית-הספר בסיטואציות של למידה הוא הסיכום . כתיבת הסיכום מתקשרת לחיים בבית-הספר ומחוצה לו : למידה לקראת בחינה , סיכום שיעור , הכנת עבודה , הוצאת עיקרי הדברים ממאמר בעיתון או באינטרנט על נושא כלשהו , ובשלב מאוחר יותר – סיכום הרצ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית