פרק נושא : שירת החי ? ת הנושא : חיות הטבע , תקשורת של חיות וסכנת ההכחדה בשל הפגיעה בסביבתן הסוגה הנלמדת : טקסט מידע הטקסטים בפרק הסוגה עולם השיח מטרה חברתית " אל תתגאה דוד   , " מדרש מקורות יהודיים שכנוע והנאה מתוך ספר האגדה " שלושה חתולים , " אברהם חלפי שיר ספרות שיתוף והנאה " דרבנים בסכנת הכחדה , " אילת חן כתבת מידע תקשורת המונים מידוע " שירת הלווייתנים " כתבת מידע תקשורת המונים מידוע פעילויות לפי רכיבי החינוך הלשוני קריאה והבנה – פתיח , פעילות , 1 פעילות , 2 פעילות , 3 פעילות , 6 פעילות , 7 פעילות , 8 פעילות , 9 פעילות , 10 פעילות , 14 פעילות 15 הבעה בכתב – פעילות , 7 פעילות 15 הבעה בעל-פה והאזנה – פתיח , פעילות , 1 פעילות 15 אוצר מילים – פעילות , 2 פעילות , 5 פעילות 11 ידע לשון – פעילות , 3 פעילות , 5 פעילות , 9 פעילות , 10 פעילות , 11 פעילות , 13 פעילות , 14 פעילות , 15 פעילות 16 נושאי לשון בפרק נושאי לשון מודגשים : סמיכות , ה ' היידוע , שם פועל ושם פעולה שדה סמנטי ( פעילות , ( 2 פעלים ( פעילות , ( 3 מטבעות לשון בסמיכות , ביטויים , ניבים , משפחת מילים ( פעילות , ( 5 מאזכרים ( פעיל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית