רצף ההוראה בספרים הספרים בנויים כדי לשרת את צורכי כלל המורים , את צורכי כלל התלמידים ואת מטרות החינוך הלשוני . מכלול הטקסטים והפעילויות בספר עומדים לרשות המורה , ואפשר ואף רצוי להפעיל שיקול דעת בבחירתם . פרקי הנושא - הספר הוא מודולארי : אפשר להקדים פרק נושא לפרק לאחר , ואפשר אף לדלג על פרק מסוים . כך הדבר גם לגבי הטקסטים בפרק הנושא – אפשר לוותר על טקסט מסוים , אם אינו שייך לסוגה הנלמדת בפרק . ( הסוגה הנלמדת היא הליבה של הפרק , הטקסטים הנוספים קשורים לנושא הפרק ( . גם בפעילויות אין הכרח לבצע את כולן , אף כי , בדרך כלל , יש היגיון ברצף שלהן . הרצף בו סודרו פרקי הנושא בספר הוא הרצף המועדף , בין השאר , משום שפרקי הנושא סודרו בהתאם לציר של לוח השנה , החגים והמועדים . משך ההוראה של פרק נושא מוערך בכחודש ימים . פרקי ההבעה מהווים המשך טבעי לפרקי הנושא שלפניהם , ולכן אינם מודולאריים . כהכנה לקראת עבודה על פרק נושא מומלץ לבדוק את הסוגה הנלמדת ( לקרוא עליה בתכנית הלימודים ) לעיין בטקסטים , לקרוא את כל ההכללות שמופיעות בו ( על גבי רקע . ( הכללות אלה מרכזות את עיקרי הלמידה בפרק - מאפיינים של הסוגה ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית