ידע לשוני ( הישג נדרש ( 8 ומקומו בספרים לכיתות ה–ו הכרה והבנה של המערכת הלשונית – מבנים , תופעות ותהליכים בלשון להלן ציוני הדרך לפי תה " ל ומקומם בספרים לכיתה ה–ו . פירוט הנושאים הלשוניים בפרקי הנושא ראו בעמ ' . 28  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית