אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה – מיפוי פעילויות להלן מיפוי של הפעילויות בפרקי הנושא לפי הסוגים השונים של אסטרטגיות החשיבה ( הפעילות הקוגניטיביות ) שהן מקדמות ו / או מדריכות . השוואה כיתה ה : " ירוק " פעילות ; 13 " סיכום " פעילות ; 8 " קרוב ללב " פעילות 7 כיתה ו : " משאלות " פעילות ; 10 " ציפור לאומית " פעילות , 5-4 פעילות ; 10 " ימי החנוכה " פעילות , 5 פעילות ; 13 " לבנות או לשמור "? פעילות , 10 פעילות ; 16 " דמויות מופת " פעילות ; 13 " מה נשתנה "? פעילויות , 2-1 פעילויות 5-4 הסקה כיתה ה : " דרך ארץ " פעילות , 4 פעילות ; 8 " ירוק " פעילות ; 12 " עניין משפחתי " פעילות ; 17 " נר זיכרון " פעילות ; 7 " שירת החיות " פעילות 7 כיתה ו : " הציפור הלאומית " פעילות , 5 פעילות ; 10 " דמויות מופת " פעילות ; 4 " מה נשתנה "? פעילות ; 17 " תקופת מעבר " פעילות 7 זיהוי רכיבים וקשרים כיתה ה : " דרך ארץ " פעילות ; 5 " ירוק " פעילות , 4 פעילות ; 5 " עניין משפחתי " פעילות , 3 פעילות , 4 פעילות ; 10 " טיעון " פעילות , 1 פעילות , 2 פעילות ; 3 " נר זיכרון " פעילות ; 14 " שירת החיות " פעילויות , 4-3 פעילות , 8 פעילו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית