הטקסטים הספרותיים " קריאת ספרות יפה בבית-הספר נועדה בעיקר להעניק חוויות והתנסויות אסתטיות , שבאמצעותן יבינו התלמידים טוב יותר את עצמם ואת זולתם , יפתחו את הדמיון והאינטלקט , יפתחו אהבת קריאה ומודעות ספרותית ואת היכולת להעריך יצירות ספרות . " מתוך : תה " ל , עמ ' 56 להלן רשימת הטקסטים הספרותיים בספרים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית