נספח מדידות ועיבוד אותות באמצעות משקף תנודות ספרתי 1 מבוא במערכת בקרה הפועלת בחוג סגור , הגודל המבוקר עלול להשתנות באופן בלתי רצוי כתוצאה משינוי פתאומי באות המבוא או כתוצאה מהפרעה פתאומית . בזמן המעבר , בקר המערכת אמור לתקן את תגובת המערכת ולהחזירה למצב יציב . ( steady state ) ניתן לחקור את תופעת המעבר , ובמיוחד את מאפייני המערכת , אס מנתחים את התגובה במישור הזמן או במישור התדר . משקף התנודות הספרתי הוא כלי עזר חשוב בניתוח כזה . באמצעות משקף תנודות ספרתי ניתן למדוד אות לא מחזורי ( שאופייני לתופעת מעבר , ( לשמור את האות , ובעיקר - לעבד אותו מאוחר יותר באמצעות תוכנה מתאימה . בניסוי זה נכיר משקף תנודות ספרתי ונלמד כיצד להשתמש בו לניתוח תגובת מעבר של המערכת . 11 מטרות הניסוי בתום הניסוי יידעו התלמידים : . 1 להסביר את עקרון הפעולה , המבנה ואופן ההפעלה של משקף תנודות ספרתי . . 2 למדוד אותות מתח מחזוריים ואותות מעבר באמצעות משקף תנודות ספרתי . . 3 להקליט ולשמור אותות מתח הנמדדים במשקף תנודות ספרתי . A ליצור אותות מחזוריים באמצעות מחולל אותות , ולבדוק את מאפייניהם באמצעות  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית