ניסוי 9 מערכת לבקרת המהירות של מנוע זרם ישר בשיטת PWM בחוג סגור 1 מבוא בניסויים קודמים ( ניסויים 4 , 2 ו ( 7- למדנו כי אחת המטרות החשובות של השימוש במשוב השלילי במערכות בקרה בחוג סגור , היא שמירת ערכו של הגודל המבוקר במערכת כאשר היא פועלת במצב מתמיד . במערכת לבקרת מהירות מנוע , למשל , שינוי פתאומי של העומס על המנוע עלול לגרום לשינוי מהיר במהירות הסיבוב הקבועה של המנוע . תפקיד הבקר במערכת הוא להחזיר את המהירות לערך קרוב לערך הקודם , לאחר תקופת מעבר קצרה . למדנו כי במערכת עם משוב שלילי משיגים מטרה זו על-ידי מדידה רציפה של מהירות המנוע ( האות המצוי , ( השוואתה למהירות הרצויה ( האות הרצוי , ( והאצת סיבוב המנוע ( או האטתו ) על פי ההפרש ( השגיאה ) בין האותות הללו . עוד למדנו כי ניתן להאיץ או להאט את מהירות הסיבוב על-ידי שינוי המתח על הדקי המנוע . בשיטת בקרת רוחב דופק ( PWC ) ויסות המהירות נעשה על-ידי שינוי הערך הממוצע של המתח על ההדקים , הנמצא ביחס ישר לשגיאה המתקבלת בתהליך מדידת המהירות . בניסוי זה נממש בקרת מהירות של מנוע זרם ישר ( ז"י ) בחוג סגור בשיטת אפנון רוחב דופק . ( PWM ) נראה כיצד ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית