ניסוי 7 מערכת לבקרת המצב מנוע של זרם ישר בשיטה יחסית בחוג סגור 1 מבוא מערכת לבקרת התנועה של זרוע רובוטית היא דוגמה קלסית למערכת שבה יש לבקר את מצבו של מנוע חשמלי ( איור . ( 7 . 1 כאשר המנוע במערכת זו מסובב את הזרוע , הבקר במערכת עוקב אחר מצב הזרוע ועוצר אותה במקום הרצוי ( כאשר האות המצוי שווה לאות הרצוי . ( בקרת מצב הזרוע נעשית בחוג סגור , היות שבקר המערכת משווה בכל רגע את מיקומה של הזרוע למיקום הרצוי , ועוצר את פעולת המנוע כאשר המצב המצוי קרוב ביותר למצב הרצוי . ההשוואה בין המצב המצוי למצב הרצוי ( חישוב שגיאת המערכת ) אפשרית הודות לחיישני המצב המשולבים במערכת , המשדרים לבקר המערכת אותות יחסיים למצב הזרוע . כמו במערכת בקרת הטמפרטורה בחוג סגור ( ניסוי , ( 4 בקר המערכת הוא אלקטרוני , כלומר , אותות המבוא והמוצא שלו הם חשמליים . ראינו כי בקר אלקטרוני קל יחסית לממש באמצעות מגברי שרת . במיוחד , מגבר שרת הפועל בתחום הליניארי מממש בקר לינארי שתפוקתו נמצאת ביחס ישר לשגיאת המערכת . בניסוי זה נכיר ונפעיל מעגל אלקטרוני שתפקידו לבקר את מצבו של עומס המחובר למנוע חשמלי , ונלמד כיצד ניתן לשלוט על שגיא...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית