ניסוי 6 ניתוח ספקטרלי של אותות ותגובת התדר של מערכת בקרה 1 מבוא אותות אנלוגיים המתקבלים מרכיבי קצה במערכות הבקרה עשויים להשתנות בצורה רציפה . מבין האותות התלויים בזמן , לאותות מחזוריים יש חשיבות מיוחדת בניתוח הפעולה של מערכות בקרה . במיוחד ידוע כי מערכות בקרה הפועלות בחוג סגור עלולות להיות לא-יציבות , כלומר , להיות במצב שבו לא ניתן לשלוט על האות המבוקר . אחת הדרכים לבדיקת התנאים שבהם מערכת בקרה נעשית לא-יציבה , היא לבדוק את תגובתה לאות מחזורי . תגובת התדר של מערכת היא מושג נרדף לתיאור התנהגותה של מערכת בתגובה לאות סינוסי במבואה . בניסוי זה נלמד כיצד ניתן להשתמש במשקף תנודות ספרתי לניתוח תגובת התדר של מערכת . 11 מטרות הניסוי בתום הניסוי יידעו התלמידים : א . להסביר כיצד ניתן לתאר אות מחזורי כלשהו כסכום של אותות סינוס . ב . לחשב ולסרטט את האות המתקבל מסכום של שני אותות סינוס נתונים בעלי עוצמות  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית