ניסוי 5 מערכת לבקרת מנוע זרם ישר בשיטה יחסית בחוג פתוח 1 מבוא המנוע החשמלי במערכות בקרה משמש בדרך כלל כמפעיל , כלומר , רכיב שתפקידו להניע את הרכיב , או התהליך , המבוקר במערכת . המנוע החשמלי הופך אנרגיה חשמלית לאנרגיה מכנית ( אנרגיית תנועה סיבובית או קווית ) על-פי "פקודות" שהוא מקבל מהבקר במערכת . הרכיב המחובר למנוע מהווה עומס על המערכת , והבקר , באמצעות המנוע , קובע את כיוון תנועתו של העומס , מצבו , מהירותו , וכוי . העומס יכול להיות גלגל המחובר למנוע , רצועה , ציר של פוטנציומטר , ציר של מחולל ( גנרטור , ( וכר . בדרך כלל האותות ( מתח או זרם ) ששולח הבקר במערכת הס בעוצמות חלשות מכדי להפעיל ישירות את המנוע . משום כך , מחברים בין הבקר למנוע מגבר הספק שתפקידו לווסת את כמות האנרגיה החשמלית המסופקת למנוע ( איור . ( 5 . 1 בניסויים הבאים נלמד כיצד הבקר מבקר את המהירות והמצב של עומס המחובר למנוע חשמלי הפועל בזרם ישר ( ז '' י . ( בניסוי הראשון תפעילו את המנוע בחוג פתוח , תמדדו את מאפייניו ותשוו את ביצועיו לנתוני היצרן . בניסוי השני תפעילו את המנוע בחוג סגור ותמדדו את השינוי במצב העומס ( פוטנציומט...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית