ניסוי 4 מערכת לבקרת טמפרטורה בשיטה יחסית בחוג סגור 1 מבוא בניסוי זה תפעילו מערכת לבקרת טמפרטורה על-ידי בקר יחסי הפועל בחוג סגור . בניגוד לבקרת הפעל-הפסק , בשיטת בקרה זו , הטמפרטורה נשארת קבועה במצב היציב ( לא קיים תחום מת . ( המעגל האלקטרוני שעליו מבוססת מערכת הבקרה דומה למעגל של מערכת הבקרה בשיטת הפעל-הפסק . ההבדל העקרוני בין שתי המערכות הוא בכך שמגבר השגיאה במערכת בקרת טמפרטורה הפועלת בשיטת הפעל-הפסק הוא למעשה מגבר שרת הפועל בין שני מצבי רוויה , ואילו במערכת בקרת טמפרטורה הפועלת באמצעות בקר יחסי , מגבר השגיאה הוא מגבר שרת הפועל כמגבר ליניארי בעל הגבר נתון ( הגבר המגבר ניתן לשינוי ) שאפשר לשנות את מתח המוצא שלו ( היסט . ( בניסוי נבדוק את השפעת שינוי ההגבר ושינוי ההיסט ( offset ) על פעולת המערכת בחוג סגור , את תגובת המערכת להפרעות חיצוניות , ואת תגובתה לאות מדרגה . בחלק האתגר של הניסוי נפעיל ונבדוק מערכת בקרה המבוססת על בקר יחסי הפועל בשיטת "אפנון רוחב דופק" . ( PWM ) 11 מטרות הניסוי בתום הניסוי יידעו התלמידים : . 1 להסביר את עקרון הפעולה של בקר יחסי . . 2 להסביר מהו "מתח היסט" ומהי "ב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית