ניסוי 2 מערכת לבקרת טמפרטורה בשיטת ON-OFF בחוג סגור 1 מבוא בפעילות זו תתנסו בהפעלה ובבדיקה של מערכת לבקרת טמפרטורה הפועלת בחוג סגור . במערכת מעגלים אלקטרונים שהכרתם בפעילות הקודמת ומעגלים נוספים שאת פעולתם נלמד בהמשך . בפעילות תמדדו את שינוי הטמפרטורה בתלות בזמן , באמצעות מקליט תופעות המעבר . בין שאר המדידות בפעילות , תימדד תגובת המערכת להפרעות בפעולתה התקינה , יימדד קבוע הזמן התרמי של המערכת , ותימדד תגובת המערכת לאות מדרגה . בחלק הרשות של הפעילות תחקרו את נושא ה"תחום המת" ( Dead band ) ונחיצותו לפעולתה התקינה של המערכת . המערכת מורכבת מרכיבים אלקטרונים ובהם מגבר הפרש הבנוי משני מגברי שרת , משווה המבוסס על מגבר שרת הפועל בחוג פתוח , מגברים , טרנזיסטורים וחיישן טמפרטורה המבוסס על צומת PN מוליך למחצה שהמתח שלו תלוי ליניארית בטמפרטורה . 11 מטרות הניסוי  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית