הקדמה הספר שלפניכם כולל עשרה ניסויים המקיפים את התכנים המפורטים בתכנית הלימודים הנסיונית של המקצוע מערכות בקרה . מרבית הניסויים מתבצעים בסביבת עבודה המשלבת תוכנה וחומרה , שפותחה במיוחד בעבור תלמידי ההתמחות "מערכות מחשוב ובקרה . " הניסויים מתבצעים באמצעות מעגלים אלקטרוניים מקוריים ומכשור מתקדם , וכוללים עיבוד תוצאות ממוחשב . הניסוי האחרון הוא ניסוי הדמיה ולא דרושים בו רכיבים אלקטרוניים כלשהם . המעגלים האלקטרוניים המשמשים בניסויים הורכבו ונבדקו מראש , וכדי להפעילם דרושות רק פעולות פשוטות של חיבור ספקי כוח ומכשור מתאים . המחשב ממלא תפקיד חשוב במרבית הניסויים , בעיקר לעיבוד התוצאות והצגתן הגרפית ( המחשב אינו חלק ממערכת הבקרה . ( למעשה , כל המערכות בניסויים אלו מבוססות על מעגלים אנלוגיים , שהרכיב העיקרי בם הוא הבקר האנלוגי . ואמנם , בקרה אנלוגית היא לב לבו של המקצוע מערכות בקרה . בקרה ספרתית , לעומת זאת , נלמדת במסגרת המקצוע מערכות בקרה ממוחשבות , שם החלק הניסויי כולל גם את שילוב המחשב במערכת הבקרה . את הניסויים בספר ניתן לחלק לשתי קבוצות ניסויי בקרה בחוג פתוח וניסויי בקרה בחוג סגור . מער...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית