תוכן העניינים הקדמה 5 ניסוי : 1 מערכת לבקרת טמפרטורה בשיטת ON-OFF בחוג פתוח ניסוי : 2 מערכת לבקרת טמפרטורה בשיטת ON-OFF בחוג סגור 25 ניסוי : 3 מערכת לבקרת טמפרטורה בשיטה יחסית בחוג פתוח 41 ניסוי : 4 מערכת לבקרת טמפרטורה בשיטה יחסית בחוג סגור ניסוי : 5 מערכת לבקרת מנוע זרם ישר בשיטה יחסית בחוג פתוח ניסוי : 6 ניתוח ספקטרלי של אותות ותגובת התדר של מערכת בקרה 107 ניסוי : 7 מערכת לבקרת המצב של מנוע זרם ישר בשיטה יחסית בחוג סגור 125 ניסוי : 8 מערכת לבקרת המהירות של מנוע זרם ישר בשיטת אפנון רוחב דופק 145 ( PWM ) ניסוי : 9 מערכת לבקרת המהירות של מנוע זרם ישר בשיטת PWM בחוג סגור 163 ניסוי : 10 בדיקת תגובות מעבר וחישוב המצב המתמיד של מערכות בקרה באמצעות הדמיה 177 נספח : מדידות ועיבוד אותות באמצעות משקף תנודות ספרתי 197 אנו מודים לחברת , Velleman Instruments על השימוש בתמונות המסך הלקוחות מתוך התוכנה : Copyright © 2004 , Magnova Components Software for Vellman PC Scopes and PC Generator השתדלנו לציין את כל בעלי הזכויות לתמונות המסך המופיעים בספר ניסויים זה . אנו מתנצלים מראש על כל טעות או השמטה ,...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית