תשובות לשאלות נבחרות בניסויים של חלק ב י תשובה לשאלה 1 . 1 הטמפרטורה תעלה מעריכית ו תשובה לשאלה 1 . 2 תשובה לשאלה 1 . 3 תשובה לשאלה 2 . 1 ( משאלות הסיכום ) חברו את מחבר המאוורר כך : הדק אחד ל \ 2 ¥ - והדק אחר למוצא . UML 0 ut 3 שנו בתוכנה את הערך המסופק למפתח מ0- ל , 4- כפי שמתואר להלן !  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית