ניסוי 7 בקרה בחוג סגור על המצב של ציר מנוע לזרם ישר רקע עיוני מבוא בשני הניסויים הקודמים בחנתם את התנהגות המערכת לבקרה על המהירות הזוויתית של ציר מנוע , במצב מתמיד , שבה ערך המשתנה המבוקר מתייצב על ערך קבוע ( מהירות קבועה . ( במערכות לבקרה על הזווית של ציר מנוע , העומס צריך להיות בזווית מסוימת . במצב מתמיד ציר המנוע אינו מסתובב . מערכות לבקרה על הזווית של ציר מנוע מצוידות באנטנות העוקבות אחר לוויין ובטלסקופים גדולים המתמקדים בנקודה מסוימת לפי הקואורדינאטות < a Kv x באיור 7 . 1 מוצג אחד הטלסקופים הגדולים בעולם לחקר החלל .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית