ניסוי 6 בקרה בחוג סגור על מהירות הסיבוב של מנוע לזרם ישר מבוא בניסוי 5 ראיתם שמערכת לבקרה על מהירות הסיבוב של ציר המנוע בחוג פתוח אינה שומרת על הערך הרצוי של המשתנה המבוקר בעת העמסת המנוע י המערכת אינה יכולה להחזיר את המהירות לערכה הרצוי . כדי לשפר את מערכת הבקרה וכדי לאפשר את החזרת המהירות לערכה הרצוי , או לפחות להתקרב אליו , תשנו את המערכת למערכת בקרה בחוג סגור על-ידי הוספת משוב . תדגמו את המהירות של ציר המנוע באמצעות טכומטר כדי לקבל ערך מדוד של המשתנה המבוקר . אחר-כך תשוו בין הערך הרצוי f () ובין הערך שנמדד ( C m ) ותחשבו את ההפרש . ( e ) ההפרש מבטא את השגיאה הנוצרת בין הערך הרצוי ובין הערך שנמדד , הנכנסת לבקר . המערכת מחשבת את אות התיקון ( m ) כדי להחזיר את המהירות של ציר המנוע לערכה המקורי . לדוגמה , ברגע הראשון , כאשר מעמיסים את המנוע , מהירות הסיבוב של הציר יורדת , וגורמת לירידה בערך המדוד ( C m ) ולעלייה בערך השגיאה . ( e ) הבקר יבחין בכך ויפיק ערך גבוה יותר של אות תיקון כדי שהמנוע יקבל מתח גבוה יותר , ומהירותו תעלה ותחזור לערכה המקורי או קרוב לערכה המקורי . כפי שראיתם בניסוי ה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית