ניסוי 1 מערכת ממו חשבת לבקרת טמפרטורה בחוג פתוח רקע עיוני מבוא בניסוי הזה תתנסו בהפעלה ובבדיקה של מערכת ממחושבת לבקרת טמפרטורה בחוג פתוח . במהלך העבודה תידרשו להפעיל מערכת בחוג פתוח , ולבדוק באמצעות נתוני טמפרטורה שהוזנו למחשב , את תופעת המעבר ואת השתנות הטמפרטורה כתלות בזמן . כמו כן תבחנו את ההתמודדות של מערכת בקרה בחוג פתוח עם הפרעות הבאות מגורם מחוץ למערכת הבקרה ( הפרעות חיצוניות . ( במהלך הניסוי תכירו חיישן טמפרטורה לינארי , המבוסס על הרכיב . LM 35 תרשים מלבנים באיור 1 . 1 מתוארת מערכת לבקרת טמפרטורה בחוג פתוח ו המשתנה המבוקר במערכת הוא הטמפרטורה בסביבת גוף חימום , המורכב משני נגדי פחם המחוברים במקביל . אספקת הזרם לנגדים באמצעות דוחף זרם גורמת להתפתחות הספק חשמלי בנגדיס וליצירת חום . הטמפרטורה בסביבת גוף החימום עולה , ולאחר תופעת המעבר היא מתייצבת על טמפרטורה קבועה , חדשה , התלויה בהספק המתפתח בנגדים ובטמפרטורת הסביבה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית