מקורות . 1 מערכות בקרה , מאת ר . יהל , ז . בהיר , הוצאת המרכז לטכנולוגיה חינוכית ( מטח . 2 . 2004 , ( מערכות בקרה ממוחשבות , מאת יאן לארון , הוצאת המרכז לטכנולוגיה חינוכית ( מטח . 2005 , ( . 3 מיתוג ומערכות ספרתיות , מאת א . אלון , י . שוורץ , א . אהרון , הוצאת המרכז לטכנולוגיה חינוכית ( מטח . 1995 , ( Sensors , Transducer & Lab VIEW , by B . Paton , Prentice-Hall PTR , 1 999 A www . ni . com / labview : National Instruments 7 J 7 A . 5  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית