נספח עדכון פריטים ל גרסה 7 . 1 שינויים כלליים גרסת 7 . 1 אינה שונה באופן מהותי מאחיותיה הקודמות . הוכנסו תוספות ( ממשקים לאוטומציה , לראיית מכונה ועוד ) וניתן לראותן בעיקר בתפריטים השונים ; כמו-כן שופר מעט המראה של החלון הבסיסי ( הוספת שנתות ונקודות לשם עריכת מסך יפה . ( עם זאת , במידת הצורך , אפשר להחזיר את החלון למראה האופייני לגרסאות הקודמות . ? הפעילו את התוכנה על-ידי פתיחת התפריט Start - > Program ובחירת התוכנה . National Instruments Lab VIEW 7 . 1 תיפתח תמונת המסך הזה D פתחו את התפריט Configure ובחרו באופציה . Lab VIEW Options תיפתח תמונת מסך המוצג בעמוד הבא . התפריט Lab VIEW Options מאפשר למשתמש לארגן את סביבת העבודה ואת הכלים השונים שיפעלו ( או לא יפעלו ) בצורה אוטומטית . לצורך זה יש לסמן את השורות המתאימות בתפריט ולבטל שורות אחרות ( אם הן מסומנות . 1 . ( לקבלת מראה חלון דומה לגרסאות קודמות , סמנו את השורה Classic Style ( מספר . 2 ;( 1 להוספת נקודות במסך הדיאגרמה , סמנו את השורה המסומנת באיור ( מספר . 3 ;( 2 העבירו את התפריט בסרגל העליון ( מספר Controls / Functions palletes-b (...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית