ניסוי 4 תכנון והפעלה של מערכת לבקרת מספר המקומות הפנויים בחניון מכוניות . 1 מבוא בניסוי זה תתכננו מערכת לחיווי מספר המקומות הפנויים בחניון מכוניות סגור , וגם תדמו מערכת חניוני רכב סגורים מצוידים , בדרך כלל , בכמה מערכות בקרה , כגון י בקרה על עוצמת האור . המערכת מפעילה ומווסתת את תאורת החניון , בהתאם לעוצמת האור הקיימת בו . - בקרת טמפרטורת החניון ואיכות האוויר בחניון . המערכת מפעילה את המאווררים בהתאם לאיכות האוויר ולטמפרטורה בחניון . בנוסף לשתי מערכות אלו , כוללים חניוני רכב רבים גם מערכת חיווי המודיעה לנהג , על גבי שלט בכניסה לחניון , או על גבי שלטים אלקטרונים בסביבת החניון , מהו מספר המקומות הפנויים בחניון . אפשר להשתמש גס ברמזור בעל שני צבעים - אדום וירוק - המסמנים כי החניון פתוח לקליטת כלי רכב ( ירוק , ( או לחילופין , החניון מלא ( אדום . ( בנוסף , אפשר למנוע כניסת רכבים לחניון על-ידי הפעלה של מחסום בכניסה לחניון . היישום שנציג בפניכם מדמה את פעולת מערכת בקרת החניון באמצעות ספירת המקומות הפנויים בחניון , כלומר , ספירה בכיוון מטה וספירה בכיוון מעלה , בהתאם לכניסה או יציאה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית