ניסוי 1 תכנון והפעלה של מערכת לבקרת תנועת כלי רכב - ר מזור . 1 מבוא תושבי הערים הגדולות לא נוהגים להקדיש תשומת לב מיוחדת לחשיבותו של הרמזור בחיי היומיום , אך נסו לתאר את מהלך החיים בעיר ללא נוכחותו של התקן זה , שתפקידו לבקר ולווסת את תנועת כלי הרכב ואת מעבר הולכי הרגל בצמתים . בניסוי שאנו עומדים לבצע , נדגים , בהדמיה , את פעולתה של מערכת לבקרת תנועת כלי רכב , ונתכנן הרחבה למערכת זו . לפני תחילת הניסוי יש להתקין את הקבצים הדרושים להדגמה - קובצי מערכת בקרת הרמזור . . 11 מטרות הניסוי להבין את ההבדל בין מערכת צירופית למכונת מצבים מחזורית x [ להכיר תהליך תכנון של מערכת אלקטרונית , באמצעות הדגמת תהליך תכנון של מערכת רמזורים ; להכיר את תוכנת ההדמיה ;( Lab VIEW ) לתכנן ולכתוב תכנית בשפה גרפית ; לבדוק תכנון מערכת על-ידי תוכנת ההדמיה ( סימולציה ;( להפעיל תכנית להדמיה של מערכת לבקרת רמזור , באמצעות תוכנת ההדמיה . . 111 משך זמן הניסוי חמישה שיעורים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית