נחז מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית משרד החינוך המינהל למדע ולטכנולוגיה האוניברסיטה הפתוחה בית ה 0 פר לטכנולוגיה ניסויים במערכות בסרה ממוחשבות ! # 1 , 1 % /\ האוניברסיטה הפתוחה & בית הספר לטכנולוגיה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית