9 . 2 שימוש בשגרת השירות של DOS בסעיף זה נדון בחלק קטן מהשירותים של מערכת ההפעלה DOS לכתיבת יישומים הכוללים קלט-פלט . DOS קיצור של , Disk Operating System הינו מערכת הפעלה למחשב המבוססת על ממשק משתמש טקסטואלי , שפותחה בשנות ה80- למחשבים אישיים והייתה בשימוש נרחב במחשבים אישיים עד אמצע שנות ה . 90- כיום מערכות ההפעלה שבשימוש הן מערכות הפעלה המבוססות על ממשק גרפי , לדוגמה מערכת הפעלה "חלונות . " לשגרות השירות אין שם , במקום זאת הן ממוספרות . כדי לקרוא לשגרת שירות נבצע את הפעולות האלה : . 1 נשים באוגר AH את המספר של שגרת השירות ; . 2 נכניס את הערכים המתאימים הדרושים לשגרת השירות ; . 3 נזמן את הפסיקה . INT 21 h ההוראה INT 21 h ( בדומה להוראה ( CALL היא קריאה לשגרת השירות שהקוד שלה הוכנס לאוגר , AH אך כפי שנתאר בהמשך , מנגנון המימוש של שגרת השירות הוא שונה מימוש שגרת משתמשת שתוארה בפרק הקודם . תחילה נציג כמה שגרות שירות שימושיות למימוש הוראות פלט והוראות קלט .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית