9 . 1 הוראות קלט-פלט עד כה כתבנו תכניות בהן הנתונים אוחסנו בזיכרון . כדי לראות את תוצאות ההרצה השתמשנו בתכנה לניפוי שגיאות ( debugger ) המתאר את תוכן הזיכרון ואת תוכן האוגריס בזמן ריצה . סביבה זו מתאימה לפיתוח תכנית , אך אינה מתאימה כאשר צריך להריץ יישומי משתמש , כלומר , לקלוט נתונים מהמשתמש ובהתאם להציג לו את המידע המתקבל מהתכנית . התקני הקלט הנפוצים במחשבי , PC ביישומי משתמש , הם מקלדת , עכבר , דיסק , תקליטור וכדומה ; התקני הפלט הנפוצים הם צג , מדפסת , דיסק , תקליטור , רמקול , וכדומה . כדי לקלוט ולהציג מידע בהתקני קלט / פלט עלינו לדעת לא רק את הכתובות של ההתקנים , אלא גם כיצד לתאם בין קצב העבודה המהיר של המעבד לעומת קצב העבודה האיטי של התקן קלט / פלט , לתאם רמות זרם ומתח בהם פועלים ההתקנים השונים וכדומה . שפות עיליות מכילות הוראות קלט והוראות פלט שמשחררות את המתכנת מהצורך לדעת פרטים רבים על המבנה של ההתקנים ההיקפיים . בזמן הרצה מזומנות שגרות שירות של מערכת ההפעלה שדואגת שהפעולות יתבצעו . בשפת אסמבלי קיים מנגנון דומה : מערכת ההפעלה מספקת שגרות שירות המתווכות בין התכנית בשפת-סף לבין הח...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית