8 . 8 חיפוש תו במחרוזת הוראה ( SCAn String ) SCAS 11 nn ( SCAn String ) SCAS DN סורקת מחרוזת בחיפוש אחר בית ( או מילה ) מסוימת המאוחסנת באוגר AL ( או באוגר . ( AX להוראה זו שתי גרסאות , SCASB SCASW בהוראה SCASB תוכן הבית עליו מצביע האוגר DI מושווה לתוכן אוגר ; AL בהוראה SCASW תוכן המילה עליה מצביע האוגר DI מושווה לתוכן אוגר . AX ביצוע הוראות אלה משפיע על דגלי המצב . CF , OF , SF , ZF , AF , PF 1 דוגמה 8 . 6 נכתוב קטע תכנית שיבדוק האם התו ' 5 ' נמצא במחרוזת נתונה , שאורכה . 7 אם התו ' 5 ' נמצא במחרוזת נשים FFh באוגר , al אחרת נקבע את ערכו ל . 0- mov di , offset a תו שאותו מחפשים mov al , OFFH jne else if repnz scasb eld mov ex , 7 mov al , ' 5 ' ; end if : else if : mov al , 0 jmp end if  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית