8 . 7 השחאת מחרוזות - ההוראה ( CoMPare String ) CMPS כדי להשוות שתי מחרוזות משתמשים בהוראה . CMPS הוראה זו משווה בין שני תווים , בהתאם לערכי קוד ASCII של התווים . קיימות שתי הוראות להשוואה האחת מטפלת באיברים מטיפוס בית והשנייה באיברים מטיפוס מילה ;? השוואה בין שני איברים מטיפוס בית CMPSB ; השוואה בין שני איברים מטיפוס מילה CMPSW ; משמעות ההוראות היא ו האם התו שאוגר SI מצביע עליו שווה לתו שאוגר DI מצביע עליו ? כלומר , האם ? ES : [ DI ] = DS : [ SI ] בדומה להוראה , CMP גם הוראות אלו משפיעות על כל דגלי המצב . י . AF , PF ZF , CF , OF , SF , האלגוריתם הבא מתאר את פעולת ההוראה : CMPSB כדי לבדוק את תוצאת ההשוואה , נבדוק את מצב הדגלים ובהתאם לערכם נחליט איזו פעולה יש לבצע . דוגמה 8 . 4 בקטע התכנית הבא משווים את התו הראשון של מחרוזת a לתו הראשון של מחרוזת , b ובהתאם לתוצאת הבדיקה משימים 0 ( אם התווים שונים ) או 1 ( אם התווים שווים ) באוגר : AX eld mov ax , 1 mov di , offset b mov si , offset a האם התווים שווים empsb ;?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית