8 . 6 קריאת תו ממחרוזת ההוראה ( Load a String ) LODS שתי הוראות נוספות מעתיקה את תוכנו של איבר ממחרוזת עליו מצביע האוגר SI לאוגר : AL הוראה המעתיקה איבר ממחרוזת שהיא מטיפוס בית LODSB שמשמעותה AL < - byte ptr DS : [ SI ] ובאופן דומה איבר במחרוזת יכול להיות גם מטיפוס מילה ובמקרה כזה תוכנו מועתק לאוגר . AX משמעות ההוראה LODSW היא : AL - & - word ptr DS : [ SI ] הביצוע של שתי ההוראות האלה אינו משפיע על אוגר הדגלים . האלגוריתם הבא המתאר ביצוע LODSB השם MOV AL , ES : [ SI ] אס 0 = DF אזי SI = SI + 1 אחרת SI = SI - 1 בדרך-כלל לא משתמשים כקידומת REP לפני הוראות LODS הסיבה לכך היא שהשילוב של הקידומת REP עם ההוראה LODSB ( או ( LODSW גורם לביצוע סדרת הפעולות הבאות 1 תחילה יועתק הבית הראשון מבלוק הנתונים לאוגר , AL אחר יועתק הבית השני וערכו של AL ישתנה , וכך הלאה . אחרי שהפעולה תסתיים , נקבל באוגר AL רק את ערך התא האחרון שהועתק וכל שאר הערכים יימחקו . לעומת זאת , ביצוע חוזר של שתי ההוראות , , STOS-1 LODS בזו אחר זו , מאפשר להעתיק נתונים מבלוק אחד ולעדכן אותם לפני שהם מאוחסנים בבלוק אחר . דוגמה 8...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית