8 . 5 כתיבת תווים במחרוזת - ההוראה ( Store a String ) STOS ההוראה STOS מעתיקה את התוכן של האוגר AL למיקום מסוים בזיכרון , עליו מצביע האוגר , DI ומאפשרת להשתמש בה , בצירוף של אופרטור חזרה , כדי למלא קטע של זיכרון בנתון מטיפוס בית או מילה . משמעות ההוראה STOSB היא : , ES : [ DI ] < - AL כאשר DI מצביע על המיקום בו יאוחסן הנתון . קיימת הוראה נוספת , המעתיקה תוכן אוגר AX למיקום מסוים מטיפוס מילה , זוהי ההוראה STOSW שמשמעותה : < - AX . ES : [ DI ] לשתי ההוראות האלה אין אופרנדים ואין להן השפעה על אוגר הדגלים . האלגוריתם הבא מתאר ביצוע של ההוראה STOSB ו בצע MOV byte ptr ES : [ DI ] , AL אם 0 = DF אזי DI = DI + 1 אחרת DI = DI - 1 שאלה 8 . 6 רשמו אלגוריתם שיתאר את הביצוע של ההוראה STOSW [ דוגמה 8 . 2 נכתוב תכנית המאחסנת בזיכרון מחרוזת המורכבת מ10- פעמים התו . c  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית