8 . 4 חזרה על פעולת ההעתקה כדי להעתיק קבוצה של איברים מוסיפים קידומת מיוחדת , בשם , REP הנרשמת לפני הוראת ההעתקה , לדוגמה REP MOVSB המילה REP ( קיצור המילה ( REPeat חוסכת את הצורך לכתוב לולאה להעתקת n תווים ממחרוזת למחרוזת . כדי להשתמש בקידומת REP צריך לאתחל קודם-כל את ערכו של אוגר CX כך שיכיל את מספר הפעמים שהוראת MOVS צריכה להתבצע . האלגוריתם הבא מתאר את הפעולות המתבצעות בהוראה REP MOVSB ו כל עוד CX ^ O בצע בצע MOVSB חשב CX = CX - 1 [ דוגמה 8 . 1 נכתוב תכנית שתעתיק את מחרוזת a למחרוזת . b שתי המחרוזות הן מטיפוס בית ובאורך . MODELL SMALL . 7 . CODE b DB MAX dup (?) a DB "abcdefg " . DATA MAX EQU 7 . STACK 100 h  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית