8 . 2 מבנה של הוראות מחרוזת הוראות המחרוזת הן ללא אופרנדים והן פועלות בהתאם לכמה פרמטרים שצריך להגדיר לפני ביצוע הוראת המחרוזת עצמה . הפרמטרים בהם משתמשים בהוראות מחרוזת הם אוגרי אינדקס המשמשים כמצייני כתובת : א . האוגר SI מגדיר היסט ( כתובת אפקטיבית ) של מחרוזת המקור ביחס לכתובת מקטע הנתונים ; DS ב . האוגר DI מגדיר היסט ( כתובת אפקטיבית ) של מחרוזת היעד ביחס למקטע הנתונים . ES ג . דגל הכיוון DF באוגר הדגלים , המציין את כיוון ההתקדמות , כלומר קובע אם הפעולה על מחרוזת תתבצע החל מהתו הראשון לתו האחרון או להיפך - מהתו האחרון לתו הראשון . ד . אפשרות לשימוש באופרטור חזרה , באמצעותו נממש מבנה הדומה ללולאה . בדוגמאות שנביא בספר זה , נשתמש במקטע נתונים אחד שיכיל את מחרוזת המקור וגם את מחרוזת היעד , לכן נאתחל את שני אוגרי המקטעים , £$ - } DS לאותה כתובת י mov es , ax mov ds , ax mov ax , @ DATA בהמשך הפרק נסביר כיצד משתמשים בפרמטרים אלה על-ידי הצגת כל הוראה והוראה מהוראות המחרוזת . נתחיל בהוראות להעתקת מחרוזת .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית