7 . 7 מימוש פונקציות פונקציה היא פרוצדורה שמחזירה ערך . מקובל להחזיר ערכים באמצעות האתרים - ערך מטיפוס בית יוחזר באתר AL וערך מטיפוס מילה יוחזר באתר . AX אם נרצה להחזיר ערך מטיפוס מילה כפולה , נשתמש באוגרים DX-1 AX כאשר , המילה העליונה תאוחסן DX-2 והמילה התחתונה תאוחסן . AX-2 כאשר כותבים פונקציה יש לשים לב שלא יימחקו הערכים הקודמים של האתרים בהם משתמשים להחזרת ערך , ובהתאם להכניס את הערכים המקוריים של האתרים הללו למחסנית לפני הזימון שלה . דוגמה _ 7 . 9 נכתוב פונקציה greater ( a , b ) שתקבל שני מספרים ללא סימן ( לפי ערך ) ותחזיר את הגדול בין השניים . , 7 mov bp , sp greater PROC עתק , לאוגר ax את mov ax , [ bp + 2 ] ; b השווה את a ל-ג cmp ax , [ bp + 4 ] ; 1 אם b גדול a-n קפוץ להוראה אליה צמודה התווית pnsn ja next ; next לאוגר ax את המספר הגדול ; greater ENDP next : ret 4 mov ax , [ bp + 4 ]  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית