7 . 6 העברת מערך כפרמטר לפרוצדורה העברה של מערכים לפרוצדורה יכולה להתבצע לפי אזכור או לפי ערך י לפי אזכור דוחפים למחסנית את כתובת תחילת המערך ואת מספר האיברים ( או סמן אחר המציין את סוף המערך ) ו לפי ערך דוחפים למחסנית את כל איברי המערך לפני זימון הפרוצדורה . ההעברה של מערך כפרמטר לפי ערך , יוצרת עותק נוסף של המערך במחסנית , לכן עלינו לדאוג שהמחסנית תהיה בגודל מתאים . מבחינת הזיכרון ניתן לומר שהכפילות יוצרת "בזבוז" של מקום בזיכרון , אולם יש לה יתרון ברור כאשר רוצים להגן על תוכן המערך מפני כתיבה . השיטה להעברת מערך ( או מחרוזת ) כפרמטר לפי אזכור , לא רק חוסכת זיכרון , אלא מבטיחה גם שכל שינוי איבר מתבצע במערך המקורי וכשהפרוצדורה מסתיימת השינויים נשמרים . לדוגמה ^ 7 8 התכנית שנביא להלן מדגימה כיצד מועבר מערך כפרמטר לפי אזכור , והיא מתאימה גם להעברת מחרוזת או רשומה כפרמטר לפי אזכור . נכתוב תכנית שתזמן פרוצדורה המסכמת איברים במערך , החל מהאיבר i-n עד האיבר האחרון ( מ . ( הפרוצדורה מחזירת את התוצאה במשתנה . suman בתכנית מוגדרים המשתנים האלה = מערך a מטיפוס מילה משתנה n מטיפוס מילה , המכיל ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית