7 . 5 מימוש משתנים מקומיים משתנים מקומיים הם משתנים שהפרוצדורה מגדירה , לכן הם אינם מוכרים מחוץ לה . משך " מחזור החיים" של משתנים מקומיים הוא כמשך מחזור חיי הפרוצדורה עצמה . אך בניגוד לפרמטרים שמועברים לפרוצדורה , הקצאת זיכרון למשתנים מקומיים ושחרורו מתבצעת בפרוצדורה עצמה . כדי לממש מנגנון זה אנו משתמשים בהוראות POP-1 PUSH הנרשמות בגוף הפרוצדורה . בהתאם לכך , מיקומם היחסי של משתנים מקומיים במחסנית הוא מתחת לכתובת החזרה ( כלומר בכתובות נמוכות יותר . ( נקבע כמוסכמה כי BP ( וגם ( SP תמיד מצביע על כתובת החזרה . לכן תוקצה למשתנה המקומי הראשוו ( שהוא מטיפוס מילה ) הכתובת , SS : [ BP-2 ] למשתנה המקומי השני תוקצה הכתובת , SS : [ BP-4 ] וכך הלאה . באופן כללי : המיקום של פרמטרים מקומיים הוא בכתובות [ bp-n ] ואילו מיקום הפרמטרים המועברים אל הפרוצדורה הוא בכתובות [ bp + n ] ( כאשר . ( 11 = 0 , 2 , 4 , 6 ,. ..  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית