7 . 2 כתיבת פרוצדורה וזימונה בשפת אסמבלי פרוצדורה היא קטע קוד הנכתב כחלק מהתכנית ( במקטע הקוד . ( לציון התחלת הפרוצדורה וסיומה משתמשים בהנחיות מיוחדות : ההנחיה PROC מגדירה את תחילת הפרוצדורה , וההנחיה ENDP מגדירה את סיומה י PROC > שם פרוצדורה < גוף הפרוצדורה > ENDP RET שם הפרוצדורה < | דוגמה 7 . 1 נכתוב תכנית שתשתמש בפרוצדורה שתפקידה לאתחל את אוגר מקטע הנתונים . . STACK 100 h . MODEL SMALL CODE xDW ? aDB ? . DATA תכנית ראשית ; ra ptrr start : 1 m 1 call initData ; ; 7 סיום התכנית int 21 h mov ax , 4 c 00 h  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית