7 . 1 מבוא שגרה ( routine ) היא קבוצת הוראות בתכנית מחשב , לביצוע משימה מסוימת . בתהליך הפיתוח והכתיבה של תכנית נרחבת , ההתמודדות נעשית קלה יותר כאשר מפרקים את הבעיה למשימות קטנות שכל אחת מהן מוגדרת כשגרה . גישה זו מאפשרת להתמקד כל פעם בכתיבה ובדיקה של שגרה אחת בנפרד ; בסיום מרכיבים את התכנית כולה מן השגרות השונות שנכתבו . לאחר ששגרה נבדקה , נוכל להשתמש בה שוב ושוב באותה תכנית או בתכניות אחרות וכך לחסוך חלק מן הזמן הדרוש לכתיבת התכנית . בשפות עיליות ממומשים שני סוגים של שגרות i פרוצדורות Procedures ) או הליך ) שאינן מחזירות שום ערך ופונקציות ( Functions ) שמחזירות ערך יחיד או יותר . בשפת אסמבלי קיים מנגנון למימוש פרוצדורות בלבד ובעזרתו ניתן , כפי שנראה בהמשך , להגדיר פונקציות . לפרוצדורה יש מחזור חיים המתחיל ברגע שתכנית קוראת לפרוצדורה ; ( Call ) אחרי שהפרוצדורה מסתיימת , התכנית מתחדשת , לפי ההוראות הרשומות אחרי הפרוצדורה . בזמן הקריאה לפרוצדורה אפשר להעביר לה פרמטרים ובסיום הפרוצדורה אפשר להשתמש במנגנונים שונים כדי להחזיר ( אם צריך ) לתכנית הקוראת את תוצאות העיבוד . בנוסף , פרוצדורה י...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית