6 . 8 מיעון בסיס ( Base Relative Addressing ) שיטת מיעון זו דומה לשיטת מיעון אינדקס ישיר , אלא שבה משתמשים להצבעה באחד מאוגרי הבסיס . BP- ) BX אוגר BX מתאר היסט של כתובת יחסית לאוגר מקטע הנתונים ( DS ) ואוגר BP מתאר היסט של כתובת יחסית לאוגר מקטע מחסנית . ( SS ) הכתובת במיעון בסיס מחושבת כסכום של : ההעתק + אוגר הבסיס = כתובת תא בזיכרון לדוגמה , נציג כמה הוראות בשיטת מיעון זו roffl איבר שכתובתו האפקטיבית היא BX-3 לאוגר ; AX חבר את האיבר שההיסט שלו מתחילת מערך a הוא BX לאוגר ; AX מנקודת מבטו של מתכנת , אין הבדל מהותי בין מיעון אינדקס ישיר לבין מיעון בסיס ובמקרים מסוימים מתייחסים לשתי השיטות הללו בשם מיעון אינדקס ישיר . גישה לשדות רשומה במיעון בסיס שיטה מיעון זו נוחה כדי לגשת לשדה ברשומה ( או למבנה . ( במערך בו כל האיברים הם מאותו טיפוס , ולכן נוח להחזיק את המציין לאיבר באוגר מצביע ולחשב את האיבר הבא על-ידי תוספת ( או חיסור ) של גודל האיבר במערך . ברשומה , לעומת זאת , כל שדה יכול להיות מטיפוס שונה , לכן ביצוע חישוב על אוגר אינדקס לא יעיל . הפעולות שנצטרך לבצע בשיטת מיעון בסיס , כדי להצביע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית