6 . 7 מיעון אינדקס ישיר ( Direct Indexed Addressing ) 6 . 7 . 1 רישום אופרנד שיטת מיעון אינדקס ישיר בשיטת מיעון אינדקס ישיר , הכתובת האפקטיבית של נתון מתקבלת על-ידי חיבור של ההעתק הרשום בהוראה לערכו של אוגר מצביע ו העתק + אוגר מצביע = כתובת תא בזיכרון נתאר תחילה את התחביר של שיטה זו י אוגר המצביע יכול להיות אחד מאתרי האינדקס - DH SI - והכתובת היא היסט , יחסית לאוגר מקטע הנתונים . DS ההעתק הוא מספר עם סימן בגודל בית או מילה . אפשר לרשום הוראות בשיטה מיעון זו בשתי צורות ; mov al , [ si + 4 ] [ mov al , 4 [ si שתי הוראות אלה הן זהות , ומשמעותן ו העתק את תוכן הבית שכתובתו היחסית היא SI + 4 לאוגר . AL איור 6 . 6 מציג את אופן החישוב של הכתובת האפקטיבית של תא בזיכרון בשיטת מיעון זו . הנתון שנמצא בכתובת DS : [ SI + 4 ] מועתק בהוראה זו לאוגר disp ; AL הוא קיצור של , displacement דהיינו : "סעתק . " לדוגמה , אם נניח כי האוגר SI שבאיור 6 . 6 מכיל את הכתובת , lOOh הנתון שבכתובת 104 h יועתק לאוגר AL נציג כמה דוגמאות נוספות לרישום הוראות בשיטת מיעון זו ; חבר את תוכן אוגר AX עם תוכן המשתנה add ax , [ ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית