6 . 5 מיעון ישיר ( Direct addressing mode ) בשיטת המיעון הישיר אחד מהאופרנדים בהוראה מכיל את הכתובת שלתאבזיכל 1 ן שמכיל את הנתון עליו תתבצע ההוראה . כתובת של תא בזיכרון יכולה להיות נתונה על-ידי ציון של שם משתנה או בצורה מפורשת . לדוגמה י נניח כי ההיסט של המשתנה a במקטע הנתונים הוא ; 1234 h שתי ההוראות הבאות מעתיקות את תוכן אותו תא ב \ יכרון לאוגר AX והן תתורגמנה לאותה כתובת בזיכרון : mov ax , ds : [ 1234 h ] mov ax , a בהוראה הראשונה , תכנית הקישור דואגת להגדיר את הכתובת האפקטיבית של המשתנה . ההוראה השנייה , לעומת זאת , מכילה רישום מפורש של כתובת המשתנה a ומשמעותה ו העתק את הנתון , מכתובת הנמצאת בהיסט של 1234 h בתים מכתובת תחילת סגמנט , DS אל אוגר . AX בדרך כלל , שימוש בצורה המפורשת DS : [ offset ] אינו מומלץ כי בזמן כתיבת התכנית איננו יודעים את הכתובת שבה יאוחסן הנתון , ולכן יהיה עלינו לחשב באופן ידני את ההיסט של הנתון . בנוסף לכך , שימוש בשם משתנה מסייע להבין גם את תפקידו בתכנית ולכן משפר את הקריאות שלה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית