6 . 3 מיעון מיידי ( Immediate addressing ) בשיטת המיעון המיידי , הנתון עצמו הוא חלק מהגדרת ההוראה , לדוגמה > mov al , 10 h OFFh mov ex , OFFh בשיטת טיעון זו , הנתון יכול להיות אופרנד מקור בלבד . זמן ביצוע הוראה זו הוא קצר בדרך כלל , משום שהנתון נקרא בפעולה הראשונה של שלב ההבאה כחלק מהוראה עצמה , ולכן תהיה פניה לזיכרון רק במהלך הביצוע של פעולה זו . משתמשים בגישה זו כאשר יודעים את הנתון עצמו בעת כתיבת התכנית , למשל ! כדי לאתחל משתנים , לאתחל מונים של לולאה וכדומה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית