6 . 2 שיטות מיעון הוראה בשפת אסמבלי מגדירה קבוצה של הוראות בשפת מכונה , שבהן הפעולה שהמחשב מבצע היא זהה אך היא מתבצעת על סוגים שונים של אופרנדים . האופרנדים מציינים את אופן הגישה לנתונים עליהם מתבצעת הפעולה והם יכולים להיות מאוחסנים בהוראה עצמה , באוגר או בזיכרון . קיימות שיטות שונות לציון האופרנדים : שיטות אלה נקראות שיטות מיעון , ( Addressing modes ) כאשר מקור המילה "מיעון" הוא במילה "מען , " דהיינו : "כתובת . " למעשה בתכניות שהצגנו בפרק הקודם השתמשנו בשלוש שיטות מיעון שונות מיעון מיידי שבו אופרנד המקור הוא נתון , לדוגמה ו mov al , 10 h מיעון אוגר שבו האופרנדים הם אוגרים , לדוגמה ! mov al , ah מיעון ישיר שבו אחד מהאופרנדים הוא משתנה בזיכרון , לדוגמה 1 l mov al , var בחירת שיטת המיעון משפיעה לא רק על אופן הגישה לנתון , אלא גם על אורך הוראת המכונה ועל משך הזמן הדרוש לביצועה . בסעיף זה נציג בצורה מופשטת את המכניזם שגורם לכך . אורך הוראת המכונה נקבע על-ידי האסמבלר , בתהליך התרגום של כל הוראה בשפת אסמבלי להוראה בשפת מכונה . לדוגמה : ההוראה mov al , ah מתורגמת להוראת המכונה , 8 AC 4 h ואיל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית