6 . 1 הצהרה על מערכים ורשומות התכניות שהצגנו עד כה התייחסו לעיבוד של מספר משתנים קטן , אותם אחסנו באוגרים או בזיכרון . אך כל שפת אסמבלי מספקת שיטות שמאפשרות גם עיבוד של מבנים המורכבים מבלוק של תאים בזיכרון כגון מערכים ורשומות . כדי לעבד מבנים אלו נתאר תחילה כיצד מייצגים מערכים ורשומות בשפת אסמבלי ואחר נתאר שיטות שונות לגישה לנתונים אלו . א . הגדרת מערך חד-ממדי איברי מערך חד-ממדי נשמרים במקטע הנתונים ברצף של תאים . כדי להצהיר על מערך חד-ממדי רושמים שם מערך ( שם משתנה , ( אחריו את טיפוס האיבר במערך ואחריו את הערכים שיושמו במערך לאחר אתחולו . לדוגמה ו אתחול מערך שיש בו 5 איברים מטיפוס מילה WDa 100 , 7 , 0 , 3 , 12 הנחיית אסמבלר זו שקולה להצהרה על מערך ששמו a ואתחול מערך זה , שמצייני איבריו הם 0 עד 4 במתואר באיור 6 . 1 א' ( שימו לב : בשפת אסמבלי , המציין הראשון הוא . (! 0 איברים אלו נשמרים במקטע הזיכרון ברצף של תאים שעל הראשון מצביע שס המשתנה a במתואר באיור 6 . 1 ב . ' אפשר להצהיר על מערך חד-ממדי ולציין את מספר האיברים שיהיו בו ) לשם כך משתמשים בהנחיית האסמבלר . DUP לדוגמה a DB 8 DUP (?) ב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית