5 . 7 הוראות הזזה וסיבוב קבוצת ההוראות הבאה מטפלת בהזזת סיביות ממקומן , כאשר כל סיבית מועתקת ימינה או שמאלה בהתאם להוראה . להוראות אלו שני שימושים עיקריים : ביצוע פעולות כפל וחילוק ובדיקת הסיביות של הנתון . פעולות הזזה מאפשרות לבצע פעולות כפל וחילוק בצורה יעילה יותר מאשר בהוראות אריתמטיות . כזכור , מספר בינארי מוצג בשיטת ספירה מיקומית , כאשר מיקום הסיבית קובע את ערכה במספר , ולכן הזזה של סיביות משנה את הערך של המספר . לדוגמה : המספר : 00001 100 2 מוצג בשיטת ספירה מיקומית 1 קיימות יש שתי אפשרויות להזזה של סיביות ? . בהזזה שמאלה - כל סיבית מועתקת מיקום אחד שמאלה ובמקום הסיבית הכי פחות משמעותית ( מיקומה 0 במספר ) , נוסיף . 0 במקרה כזה , ערך המספר הוכפל פי 2 ( בדומה לכפל מספר עשרוני ב . ( 10- בהזזה ימינה - כל סיבית מועתקת מיקום אחד ימינה , כאשר במקום הסיבית המשמעותית ביותר ( הסיבית שמיקומה ( 7 נוסיף . 0 במקרה כזה , בצענו חלוקה וערך המספר קטן פי 2 ( חלוקה בשתיים ) ( בדומה לחלוקת מספר עשתני ב . ( 10- לדוגמה , 1011000 : 100 = 1011000 = 10110 במקרה כזה המספר 1011000 הוזז שתי מקומות ימינה והתוצ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית