5 . 6 הוראות לוגיות על מספרים המיוצגים בשיטה בינארית ניתן להפעיל פונקציות ( פעולות ) לוגיות המבוססות על כללי האלגברה הבוליאנית . אלגברה בוליאנית מגדירה כללי חישוב על משתנים שיכולים לקבל אחד משני הערכים , הנקראים "ערכי אמת , " והם : "אמת" ו '' - שקר . " פונקציה בוליאנית מקבלת כקלט קבוצה של משתנים בוליאניים ומוציאה תמיד פלט אחד " ) ערך הפונקציה ( " שהוא גם כן משתנה בוליאני . אפשר להציג פונקציה לוגית בטבלה הנקראת " טבלת אמת , " על שום כך שהיא מציגה את ערך הפונקציה כתוצאה מכל צרוף אפשרי של ערכי הקלט שלה , וכל הערכים הללו הם ערכי אמת ( כלומר ; "אמת" או "שקר . ( " בניגוד לפעולות אריתמטיות בהן אנו מתייחסים לערך המיוצג בשיטה הבינארית כמספר , בפונקציות ( פעולות ) לוגיות מספיק , לעיתים , לעבד רק חלק מהסיביות . לדוגמה , כדי לכתוב יישום המטפל בהגרלה בה צריך לנחש 4 מספרים מתוך 16 המספרים מ0- עד , 15 ניתן להשתמש בארבעה משתנים מטיפוס בית שכל אחד מהם מייצג מספר אחד מתוך ארבעת המספרים . אולם דרך יעילה יותר היא להשתמש במשתנה אחד מטיפוס מילה ובה הסיבית שמקומה i מציינת בחירה או אי בחירה של המספר : ( 0 > i...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית